Guide för autopiloter | Simrad Marine Electronics

Guide för autopiloter

Våra autopiloter är erkänt pålitliga och har belönats med fler priser än några andra konkurrerande produkter. Välj från vårt breda sortiment med skärmar, styrenheter, datorer och drivenheter som hjälper dig att styra din båt.

 

Simrads autopilotsystem ger dig pålitlig och exakt kontroll över din kurs, utan mångårig erfarenhet vid rodret – och sparar tid och bränsle genom att gira effektivare och hålla dig närmare din planerade kurs.

Förhandsinställda girmönster och funktioner som automatisk följning av djupkonturer gör det lättare att fiska eller dyka och tar över ratten så att du får mer tid över åt allt du vill göra när du är ute och seglar.

I kombination med en sjökortsplotter tar Simrads autopiloter inte bara hand om den aktuella kursen, utan sköter all styrning.

 

Läs mer om

Styrenheter
Autopilot-datorer
Drivenheter
Återkoppling av roderläge
Kursgivare
Fjärrkontroller
Ladda ner vår köpguide för autopiloter

Styrenheter

Dedikerade styrenheter för autopiloter

De här styrenheterna är lämpliga för båtar med begränsat installationsutrymme, eller som ett alternativ till en andra pekskärm med flerfunktion i installationer med dubbla styrplatser, och ger kurskontroll och tillgång till autopilotfunktioner som NoDrift, för styrning med avdriftskompensation, och förhandsinställda girmönster.

Integrerad sjökortsplotter / flerfunktionsskärm

Med en autopilot från Simrad väljer du själv vilken skärm och styrenhet du vill ha. Vi erbjuder inte bara dedikerade styrenheter för autopiloter utan också autopiloter som styrs helt via en pekskärm eller knappsats på våra sjökortsplottrar/flerfunktionsskärmar i NSS- och NSO-serierna.

Våra integrerade flerfunktionsdisplayer gör det lätt att installera dubbla styrpulpeter – du kan styra din autopilot från styrpulpeten via din primära sjökortsplotter eller en dedikerad styrenhet för autopiloter, samt från manöverplatsen med hjälp av en sekundär sjökortsplotter eller med en fjärrkontroll för autopiloter.

NSO evo2 System och bildskärmar | NSS evo2 Sportnavigation med pekskärm | NSE Flerfunktionsdisplayer

Autopilot-datorer

 

Det finns en autopilot-dator under däck som tar hand om allt du matar in, undersöker din aktuella kurs och beräknar rörelserna för rodret eller utombordaren, oavsett om du styr din autopilot via en flerfunktionsskärm, en dedikerad styrenhet för autopiloter eller en fjärrkontroll.

Båtar under 40 fot (13 m) behöver normalt en Simrad AC12 och båtar över 40 fot behöver en Simrad AC42, som kan driva tunga hydrauliska styrsystem.

Drivenheter

Det är drivenheten i ett autopilot-system som förflyttar rodret eller utombordaren och den styrs av en autopilot-dator. Vilken drivenhet eller dator du behöver beror på hur stor båten är och vilken typ av styrsystem den har.

I mindre motorbåtar som har ett system för vajerstyrning kan man ersätta den befintliga mekaniska växellådan med en elektronisk drivenhet för styrpulpeten och ansluta den till de befintliga styrvajrarna.
I akterdrivna båtar (med inom-/utombordare) ersätter man styrvajern från styrpulpeten med en mekanisk servodrivenhet.
Båtar med utom- eller inombordare som har servodriven hydraulisk styrning behöver en hydraulisk reversibel pump – vi har pumpar för båtar upp till 35 fot (10 m), 50 fot (15 m) och 70 fot (21 m).
Segelbåtar måste ha en linjär hydraulisk drivenhet för roderkvadranten – vi har drivenheter för mindre båtar som har ett roder och för större båtar som har ett eller två roder.


Om du har ett befintligt elektroniskt styrsystem är det inte säkert att du behöver en separat drivenhet.

Simrads drivenheter

Kursgivare

Din autopilot måste känna till din aktuella kurs för att kunna ställa in och hålla en ny kurs,. Den informationen kommer från en positionsgivare – en elektronisk kompass – under däck.

Simrads fluxgatekompass FC40 är kompatibel med alla våra autopilot-lösningar för fritidsbåtar. Om du vill få ut mesta möjliga av din autopilot rekommenderar vi Simrads ratekompass RC42, som innehåller en transistorbaserad girsensor som mäter girhastigheten direkt. Det ger bättre precision än en enda kompass.

Simrads kursgivare

Återkoppling av roderläge

För att autopiloten ska kunna styra båten pålitligt och exakt måste den också hålla reda på din roderposition. Det sker med hjälp av en enhet för återkoppling av roderläge – den ansluts fysiskt till ditt roder, mäter hela tiden rodrets position och rapporterar den till din autopilot-dator. Båtar med kommersiell elektronisk styrning (t.ex. Optimus EPS från SeaStar Solutions) behöver ingen enhet för återkoppling av roderläge eftersom återkopplingen är inbyggd i det befintliga systemet.

Simrads enheter för återkoppling av roderläge

Fjärrkontroller

Våra fjärrkontroller för autopiloter kan kombineras med en flerfunktionsskärm vid styrpulpeten som ger möjlighet till traditionell styrning för hand, eller monteras någon annanstans ombord på båten så att du kan styra kursen för din autopilot från en manöverplats eller något annat ställe.

Simrads fjärrkontroller för autopiloter