Simrad Lanserar NAIS 500 AIS Klass B

juni 22, 2017

Kompakt, strömsnål transponder som är oumbärlig för att undvika kollisioner

Egersund, Norge – Presenterar en helt integrerad AIS-transponder (AutomaticIdentification System) i klass B – Simrad NAIS 500. Den kompakta, lätta och heltvattentäta NAIS 500 har en särskild GPS-500-mottagare. Den är helt enkelt oumbärlignär du navigerar i livligt trafikerade farleder och överbelastade hamnar. Den har lågenergiförbrukning och flera anslutningar så att den kan nätverksanslutas medsjökortsplotter-/multifunktionsskärmar i NSS-, NSO- och GO-serierna och Simrad RSVHF-system.

NAIS 500 uppfyller de strikta föreskrifterna för AIS-transpondrar i klass B ochsäkerställer att en farkost syns på skärmen, vilket minskar risken för kollisioner.Transpondern skickar en signal till andra fartyg i området så att båtförare i god tid kanplanera nödvändiga undanmanövrer. Då den är kompatibel med NMEA 2000®, NMEA0183®, NMEA 0183-multiplexering och USB blir NAIS 500 enkel att installera i allakonfigurationer. Transpondern uppfyller IPX7-normer och tål de mest krävandesjöförhållanden. Den väger mindre än 250 gram och har en låg genomsnittligströmförbrukning på 180 mA vid 12 VDC, så NAIS 500 är perfekt försegelbåtar och motorbåtar.

”Att kunna identifiera fartyg som är på väg mot dig är nästan lika viktigt som att vetavar du är och det är oumbärligt för en säker färd”, säger Navicos VD Leif Ottosson.”Med nuvarande regler måste de flesta kommersiella fartyg ha AIS ombord. NAIS 500fungerar med sjökortsplottrar och flerfunktionsskärmar från Simrad så att båtförarekan känna sig trygga med att de är synliga för all trafik i området, oavsettförhållanden.”

Om en NSPL-500 VHF-splitterlåda kombineras med NAIS-500 kan man använda enenda VHF-antenn för NAIS-500 och en fast monterad VHF-radio.