TUOTTEEN TAKAISINKUTSU - AIRMAR 1 kW Peräpeilitelineen vikaantuminen

Lue lisää napsauttamalla tätä.

 

RAJOITETTU TAKUU

Navico takaa, että oikein asennetut tuotteet oikealla käytöllä ovat vapaat materiaali- ja valmistusvirheistä asianomaiselle tuotteelle ja/tai lisävarusteelle erikseen ilmoitetun takuuajan siten kuin tiedot on ilmoitettu takuuajan määrittävässä tuotematriisissa (Warranty Period Matrix) tuotteen ensimmäisestä ostoajankohdasta eteenpäin (Warranty Period).

Tämän takuun yhteydessä "ostoajankohta" tarkoittaa ajankohtaa, jolloin ensimmäinen omistaja on ostanut tuotteen, tai mikäli tuote on asennettu uuteen veneeseen valtuutetun Navico Boat Builder -tunnuksen saaneen venetelakan toimesta, ajankohdasta jolloin vene on toimitettu ensimmäiselle veneen ostajalle.

Navico pidättää oikeuden päättää joko tuotteen korjauksesta tai vaihdosta uuteen tai kunnostettuun osaan tai tuotteeseen tai vastaavaan tuotteeseen, koskien Navicolle tai sen valtuutetulle agentille takuuajan aikana toimitettuja vikaantuneeksi todennettavissa olevia tuotteita tai komponentteja siten kuin Navico Warranty Policy takuuehdoista ja olosuhteista ja rajoituksista säätää. Mainitut korjaukset tai vaihdot ovat ainoat asiakkaalle takuun tarjoamat toimenpiteet.

 

TAKUUNEUVONTA

Asiakkaat voivat pyytää neuvoja takuuasioissa alla olevista lähteistä:

  • Paikallinen Navicon valtuuttama / hyväksymä jälleenmyyjä tai jakelija (luettelo mainituista toimijoista on tämän Internet-sivuston kohdassa "Jälleenmyyjähaku")
  • Navico USA puhelin 1 800 628 4487
  • Navico Australia puhelin 1 300 628 426
  • Navico Eurooppa, Lähi-Itä & Afrikka - luettelo valtuutetuista jälleenmyyjistä ja jakelijoista löytyy kohdasta "Jälleenmyyjähaku"

 

TAKUUMATRIISI

Voit tarkistaa tuotteesi takuuajan tästä.

Voit tarkistaa Simrad Professional -tuotteesi takuuajan tästä.

 

TUOTTEEN REKISTERÖINTI

Asiakkaita pyydetään rekisteröimään ostamansa tuotteet Internetin kautta. Voit rekisteröidä tuotteesi napsauttamalla Rekisteröi tuote

 

TUOTTEIDEN MANUAALIT

Tuotteiden manuaalit ovat ladattavissa Internet-sivujen kautta. Voit ladata käyttöohjeita napsauttamalla Tiedostojen lataus.

 

ON BOARD -TUKI

Navico tarjoaa On Board - eli aluksessa suoritettavan tuotetuen soveltuville tuotteille siten kuin Navico Warranty Policy -takuuehdot määrittävät.

 

INTERNET-OSTOT

Valtuutetut jälleenmyyjät eivät myy uusia tuotteita suoraan Internet-myynnin kautta. Mainitulla tavalla suoritetut ostokset tapahtuvat ostajan vastuulla. Internet-ostoksien ostovahvistukset tai myyntikuitit eivät kelpaa todisteena takuuajan verifioinnin yhteydessä, Internet-ostoksen yhteydessä ostetun tuotteen pakkauksesta puuttuvia osia ei korvata Simradin toimesta.