GARANTI

Vi på Navico garanterar att våra produkter är fria från material- och tillverkningsfel och att de under den angivna garantiperioden, räknat från ursprungligt inköpsdatum, kommer att fungera problemfritt, under förutsättning att de installeras korrekt.

Med "ursprungligt inköpsdatum" avses här det datum produkten köptes av den kund som först köpte den, eller, om produkten levererats installerad på en ny båt, av en av Navico certifierad/godkänd båtbyggare, det datum båten levererades till förste ägaren.

Navico äger rätt att efter eget gottfinnande reparera eller byta ut defekt produkt eller komponent som under garantiperioden returneras till Navico eller av oss godkänd agent i enlighet med de villkor och begränsningar som anges i Navicos garantipolicy.mot ny eller renoverad komponent eller produkt eller motsvarande. Sådan reparation eller byte är det enda ansvar som följer av den här garantin.

 

GARANTISUPPORT

Du kan i egenskap av kund utnyttja vår garantisupport genom att kontakta:

  • Av Navico certifierad/godkänd återförsäljare eller distributör  (en lista över sådana återförsäljare och distributörer finns under länken Var köper jag)
  • Navico i Amerika 1 800 628 44 87
  • Navico i Australien 1 300 628 426
  • Navico i Europa, Mellanöstern och Afrika – Det finns en lista över certifierade återförsäljare och distributörer under länken Var köper jag

 

GARANTITABELL

Du kan öppna en tabell över garantiperioderna för dina produkter här.


Du kan öppna en tabell över garantiperioderna för proffsprodukter från Simrad här.

 

PRODUKTREGISTRERING 

Vi ser gärna att du som kund registrerar ditt produktköp online. Registrera din produkt genom att följa den här länken:   Registrera produkt


PRODUKTHANDBÖCKER

Produkthandböckerna finns att ladda ner. Ladda ner handboken till din produkt  genom att följa den här länken:  Ladda ner handbok.

 

OMBORDSUPPORT

Navico erbjuder också en ombordservice för vissa produkter, på de villkor och begränsningar som anges i vår garantipolicy.

 

NÄTAUKTIONER

Auktoriserade återförsäljare säljer inte produkter direkt via nätauktioner. Inköp på nätauktion görs därför på eget ansvar. Kvitto eller annat verifikat på inköp via nätauktion gäller inte som garantibekräftelse, och komponenter som saknas i förpackningen vid köp på nätauktion ersätts inte av oss.